حج غلومعلی خان و تعطیلی

رد: مظاهرات مصر                                              التظاهرات المصریة امام السفارة

الأمن المصری یعرقل مظاهرات

 

چند روزیست که بمناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم و دومین وهشتمین ستاره آسمان تابناک تشیع امام رضا (ع)از دیدن حج غلومعلی خان و گفتار وکردارش متاسفانه محروم گشته ایم اما یکی از دوستان یعنی جواد آقای گل وگلاب که دستی بر آتش تدریس در دانشگاه دارد و دستی برشغلی اداری با من تماس گرفت و از یک حج غلومعلی خان شریف ومحترم دیگه در اداره شون گفت از بد یا خوش حادثه حج غلومعلی خان شریف اداره اونها زمانی با من همکلاسی وازدوستان خوب واز شاگردان درسخوان وورزشکار بود وحالا با عنوان مهندس عادل در آن اداره مشغول بکار است

بگذریم از شرح حال

آقا جواد می گفت ،مهندس عادل خان آمده بود در دفتر ما وبشدت وبا شور وهیجان از اتفاقات قاهره می گفت که چه وچه شده و نیلیان در پی انقلاب اسلامی هستند و من (جواد )از او پرسیدم از کجا می دانی اونها در پی انقلاب اسلامی اندکه مهندس عادل بشدت برآشفت وگفت نمی بینی و نمی شنوی  شعارهای الله اکبر را

گفتم چرا دیدم و شنیدم

گفت دلیلی بهتر سراغ داری

 گفتم آری مگر سال گذشته یکسری از مردم در خیابان  نه تنها الله اکبر گفتند یا حسین هم گفتند ولی نه تنها حامی انقلاب اسلامی معرفی نشدند بلکه فتنه گر نامیده شدند حال الله اکبر گفتن را بگو نشان از انقلابی گریست از نوع اسلامی یا فتنه گریست

با شنیدن این حکایت حقیقتاً ماهم ماندیم وگفتیم کی فتنه است وکی انقلابی ،جواب باشد تا فردا که ماحج غلومعلی خان را ببینیم وپاسخ بگیریم البته چون تمیز دادن حق وباطل در عرصه سیاست مشکل شده و ما سوادش را نداریم سعی می کنم از ورود به این مقولات حذر کنیم

به امید آزادی مصر از چنگال دیکتاتوری مبارک

/ 0 نظر / 10 بازدید