ماهاتیر محمد

قسمت‌هایی از مصاحبه با ماهاتیر محمد در سال 2009 :

-ما می‌توانیم در مالزی فقط به فکر شکست همسایه ابرقدرتـــــی مثل چین باشیم و همواره درحال جنگ باشیم، اما ما به خود می‌گوییم: بهتر است از یک کیک که درحال ترقی و رشد است، لقمه‌ای اندازه خود برداریم نه کل کیک را که در آن بمانیم.

-اگر به فن‌آوری اطلاعات توجه نکنیم یکبار دیگر از غرب عقب خواهیم افتاد. ما دو گزینه داشتیم: خارجی‌ها با تکنولوژی خود کشور مارا صنعتی کنند یا خودمان توسعه پیدا کنیم. از آنجا که 40 - 30 سال طول می‌کشد تا یکی از این تکنولوژی‌ها را بیاموزیم پس گزینه اول را انتخاب کردیم.قرار نیست تکنولوژی در سیاست وارد شود.

-برای مبارزه با فساد اطمینان حاصل کنید که روند امور ساده و کوتاه است، مردم رشوه می‌دهند تا فرآیند پیچیده را ساده کنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید