12 بهمن

 imam khomeni and booksthat Khomeni returned.No wonder Khomeni said,the Iranian Revolution to

 

 

   

   انقلاب که

بین الملل » انقلاب اسلامی  

 

 ١٠ سالم بود و پر بودم از هیجان، خمینی می آید از انقلاب تنها آنچه که می دانستم رفتن شاه بود و آمدن او وبس

برای یک بچه ١٠ ساله کنجکاو و ماجرا جوتظاهرات ،دادن شعار ،نشان دادن شجاعت در مشتهای گره کرده، با اسپری شعار نوشتن ،عکس امام کپی کردن روی دیوار، فرار از مدرسه ،قبول مسئولیت در پخش اعلامیه ها همه وهمه یادش بخیر  شور بود وهیجان

((وای بحالت بختیار اگر خمینی دیر بیاید -از خون جوانانتصاویری از انقلاب اسلامی ایران وطن لاله دمیده -دیشب فرح با کارتر وای .....))

وکلی شعار دیگه که بد وخوبش را می دانستیم ونمی دانستیم بیشتر نمی دانستیم

BBC یک لحظه فراموش نمی شد،راهرو ورودی مسجد دربکوشک تمام فرکانس کتاب "انقلاب ایران به روایت

/ 0 نظر / 8 بازدید