نی نواز هم رفت

استاد بی نظبر و نوازنده نی آخرین نوایش را در نای تن نواخت واز پیش شاگردان  و دوستدارنش به دیار باقی شتافت

مراسم یادبود استاد کسایی -- یکشنبه 28/03 از ساعت 30/8 تا 30/11 مسجد سید اصفهان

 

 

یادش گرامی و نی اش جاویدان

/ 0 نظر / 18 بازدید