به یاد فروغ

  1. آرامگاه فروغ فرخزاد- قبرستان

 

 

 

کل نفس ذائقه الموت

این جا .... آرامگاه ابدی و خانه فروغ است

من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می زنم

 اگر به خانه من آمدی

 برای من ای مهربان چراغ بیاراشعار فروغ فرخ زاد و مهدی

 و یک دریچه

که از آن به ازدحام کوچه

 خوشبخت بنگرم

 

   بوسه

در دو چشمش گناه می خندید
چهار دهه از غروب فروغ ، با
بر رخش نور ماه می خندید

در گذرگاه آن لبان خموش

شعله ئی بی پناه می خندیدشرمناک و پر از نیازی گنگ

آشنایی فروغ با ابراهیم گلستان،با نگاهی که رنگ مستی داشت

در دو چشمش نگاه کردم و گفت:

باید از عشق حاصلی برداشت

زندگى و مرگ فروغ فرخ زاد

سایه ئی روی سایه ئی خم شد

در نهانگاه رازپرور شب

نفسی روی گونه ئی لغزید

بوسه ئی شعله زد میان دو لب

        مرگ من

    مرگ من روزی فرا خواهد رسید
   زندگینامه زنده یاد فروغ فرخزاددر بهاری روشن از امواج نور
   در زمستانی غبار آلود و دور 
   یا خزانی خالی از فریاد و شور  
   مرگ من روزی فرا خواهد رسید
   روزی از این تلخ و شیرین روزها
   روز پوچی همچو روزان دگر
   سایه ای ز امروز ها ‚ دیروزها
   فروغ فرخ زاددیدگانم همچو دالانهای تار
  گونه هایم همچو مرمرهای سرد
  ناگهان خوابی مرا خواهد ربود
  من تهی خواهم شد از فریاد درد
  می خزند آرام روی دفترم
  دستهایم فارغ از افسون شعر
   یاد می آرم که در دستان من
   روزگاری شعله میزد خون شعر
    -: فروغ فرخزاد :-خاک میخواند مرا هر دم به خویش

    می رسند از ره که در خاکم نهند
     آه شاید عاشقانم نیمه شب

    گل به روی گور غمناکم نهند
    بعد من ناگه به یکسو می روند
    فروغ فروخزاد سیپرده های تیره دنیای من
    چشمهای ناشناسی می خزند
     روی کاغذها و دفترهای من
    در اتاق کوچکم پا می نهد
    بعد من با یاد من بیگانه ای
    در بر آینه می ماند به جای
     تار مویی نقش دستی شانه ای 
         

               می رهم از خویش و میمانم ز خویش 
                هر چه بر جا مانده ویران می شود
                                   روح من چون بادبان قایقی
         

/ 2 نظر / 13 بازدید
ملودی

سلام وخسته نباشید.ممنون که بهم سر زدید.اپم یه سری بزنید