روز بی پایان عشق

                 یه قلب عاشق برای تو.                    

 

قلب عاشق

 

 

 

 

نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی

                                 که بسی گٌل بدمد باز تو در گٍل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

                                               که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

خطر عاشق شدن

 

هزارا گل سرخ،همراه قلب بی

 

 

 

 

این روز سمبلیک را به همسر وشریک زندگیم تبریک می گویم

/ 0 نظر / 13 بازدید