هوش وگوش

در یاداشت دیروز تا حدودی به معرفی حج غلومعلی پرداختم

این حج غلومعلی ما که واقعا آدم  مسجدی ،اهل نماز و روزه وبشدت خودش را حامی نظام و ولایت معرفی می کنه ،هرشب به مسجد  واقع در خیابان ابوذر خوراسگون میره وبا رفقاش درباره مسائل روز همفکری میکنه وفردا صبح آن شب ،ما( همکارانش)را مطلع وبقولی ارشاد تا از آتش جهنم دورمان کنه 

خلاصه کلام اونکه شروع ساعت کاری بهنگام صبحانه خوردن همه را به وجد و به بحث میاره که در نوع خودش جالبه

حج غلومعلی  در اول ساعت کاری بشدت به لحاظ سیاسی مخالف اصلاح طلب هاست و هر موضوعی را بنحوی بسمت میرحسین ،خاتمی ،کروبی و هاشمی می کشه

امروز صبح  عامل فتنه های تاریخ را  3 خلیفه اول راشدین بعلاوه معاویه می دانست ودرادامه وقتی که با سوال یکی از همکاران طناز و نکته دان مواجه شد ،در جواب خاتمی و میر حسین را نه در ادامه آن 4 تن بلکه ادامه صهیونیست و یهود معرفی کرد و گفت اینها از جمله یهودیان اندکه در لباس و هیبت ما ظاهر شده اند پس مواظب باشید و فریب اینان را نخورید که انسان همواره ساده است و به دام می افتد

من هم امروز این حکایت گفتم تا شما هم به گوش باشیدوبه هوش

/ 0 نظر / 8 بازدید