بهشت اجباری

 دیروز وامروز هرچه رفتم سراغ اینترنت و خواستم از احوال روزگار غیر از آنچه یک فرقه خاص از طریق صدا وسیما به گوش ما می رسانند را مطالعه کنم و مصداق فبشر عبادالذین یستعمون القول گردم نشد ونشد ونشد ،به هرکجا سر زدم مثل آفتاب نیوز (شیخ حسن روحانی که روزگاری دبیر شورای امنیت ملی بود ) تابناک (محسن رضایی که اوهم روزگاری فرمانده کل سپاه باسداران بود ) وب سایت سید محمد خاتمی (که اوهم چندی پیش بمدت ٨ سال رئیس جمهور بود )پارلمان نیوز (متعلق به تعدادی از نمایندگان مجلس کنونی )و ب سایت هاشمی رفسنجانی  که حالا در شعارهای مخالفینش شده مبارک ایرانی  و  خبررسانی قطره و ....تلویزیون شایدخلاصه نشد که نشد

تکلیف مابقی که در حال صدور حکم اعدام قبل از محاکمه وانشاء رای توسط رئیس محترم وعادل، قوه میزان  (که شاید اینطور که پیش میرود دست راست نامبردگان فوق طی چند سال آینده زیر سر ایشان و اخوان گرامی نیز خواهد آمد) ناگفته پیداست

آری  پس از خستگی به این نتیجه رسیدم  ما را  در این روزگار وکیان همان صدا وسیما وروزنامه حسین شریعتمدار که  دانشجوی شهیدرا در حد مخبر شان نزول شخصیت می فرمایند با یکی دو سایت رجا نیوز ،فارس ومهر ،کافیست (خلایق هرچه لایق )

چرا که انسانیم و خطا کار وفاقد قدرت تجزیه وتحلیل شاید به اشتباه رویم و خدای ناکرده از بهشت آقایان فیلتری بدور شویم اصلا میدونید این غلطا بمن وامثال من نیومده چه کار داریم به دنیای آزاد رسانه وخبر وسیاست نخود نخود هر که بجای خود 

/ 0 نظر / 10 بازدید