زن از منظر بزرگان

 

 

 

 

یک یک زن چیزی جز شوهرش نمی خواهد ولی وقتی که به او رسید همه چیز میخواهد. - زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند  تا در حفظ آن شریک باشند. فئودور داستایوسکی - زنها مثل ماهی هستند.بدست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشکل است. ولتر - زن اگر موافق باشد رحمت الهی است والا بلای آسمانی. روشنی - اختلاف زن و مرد در این است که مردان همیشه آینده را می نگرنند و زنان گذشته را بخاطر می آورند. - زن مخلوقی است که عمیق تر میبیند و مرد مخلوقی است که دورتر را میبیند. عالم برای مرد یک قلب ست و قلب برای زن عالمی است. گرابه - زنهایی که سر پیری مقدس و مؤمن میشوند چیزی را به خدا تقدیم می کنند  که از بخشیدن آن به شیطان شرم دارند. - زبان زن به منزله شمشیر اوست.همیشه آن را بکار میبرند تا زنگ نزند  ـچنین است طبیعت زن: دوستت ندارد تا دوستش داری و چو دوستش نداری دوستت دارد. میگوئل بوفلر - شاهراه موفقیت پر است از زنهایی که شوهران خویش را به پیش میبرند. توماس دوار - زنها پنجاه برابر بیشتر به ازدواج اهمیت میدهند تا به منصب وزارت. - زن گردنبند است.دقت کن چه چیزی را به گردن میآویزی. امام جعفر صاذق - مردان آفریننده کارهای بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان. رومن رولان - دو چیز را دوست دارم و نمیخواهم آنی از آن منفک شوم.زن و عطر را. حضرت محمد - زنها هرگز نمیگویند ترا دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای. رو شفوکو   زنی را که از خانه برای شکایت از شوهرش بیرون میآید دشمن دارمحضرت محمد (ص) - آسیاب و ساعت و زن همیشه نیازمند تعمیر هستند. پروربس - نه گفتن زن به معنی پاسخ منفی نیست.اس - پی - سیدنی - زنان امیال خود را بهتر از مردان پنهان می کنند. اما مردان بهتر از زنان امیال خود را کنترل می کنند. -سه خصلت برای مردان عیب است :  خسیس بودن متکبر بودن مغرور بودن ولی این سه خصلت برای زنان حسن است مورد اول زندگی را با برنامه اداره می کند مورد دوم و سوم باعث می شود با هر کسی هم دم نشود و وفادار بماند و اجازه دخالت بی جا یا مانع فرصت طلبی دیگران شود .

دروغین بود هم لبخند و هم سوگند

دروغین است هر سوگند و هر لبخند

و حتی دلنشین آواز جفت تشنه ی پیوند

اخوان ثالث

/ 0 نظر / 7 بازدید