کاج

درختی که سبز ماند

بمناسبت بازنشستگی 2تن از همکاران (آقایان نصراله مساوات و علی صمدی )

                                                                      روزگاری ما جوان بودیم و حالی داشتیم صورت عاری از چروک و خط و خالی داشتیم با حقوق کارمندی تا مجرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
خرداد 92
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
5 پست
دی 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
22 پست